نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

تعرفه خدمات
     

نرخ خدمات

نوع خدمت

مبلغ به تومان

ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه 10000

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه

30000

 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد آن)به همراه صدور شناسنامه

50000
تنظیم سند هویتی ناشی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن 200000
تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و5و6 ماده 976 و 979 ق. م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 100000
صدور شناسنامه مجدد 25000
صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32و 33 قانون ثبت احوال 100000
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام 40000

  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

70000

  صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعدآن)

200000 
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 20000
صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) 15000
تغییرنام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی 250000
تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) 100000
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 250000
تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال(فرزندان زیر 18 سال) 10000
تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 20000
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات، تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 10000
تایید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی 10000
استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوب های تعریف شده به ازای هرشخص 1000
استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 100
نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شرکتها، بانکها، بیمه ها، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 500
تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 5000
صدور گواهی تجرد 50000
صدور گواهی ازدواج و طلاق 50000
ثبت اقرار نامه زوجیت 30000
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیرآن) 5000
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 15000
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 50000
اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی 30000
درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور 30000
درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن 50000
تنظیم و ثبت اقرار نامه نسب در ادارات ثبت احوال 30000
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست 200000
صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 300000
فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) 100000
فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست 200000
فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه، تمدید، تغییر نام) 100000
فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 200000
فعالسازی مجدد هر توکن (VPN، مدیرفنی) به دلیل خرابی 150000

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1397/06/07 05:50:38  تعداد مشاهده : 1790  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت